نرم افزار انبار و خرید و فروش

 • صدور فاکتورهای (خرید-فروش – برگشتی ها و ….)
 • صدور فاکتور خدماتی –تعیین درجه مشتری – انتقالی بین انبار – ثبت و کنترل بار – و خدمات
 • معرفي گروهي يا جزء به جزء كالاها و اجناس و معرفي هر كالا با كد مخصوص به خود
 • قابليت تعريف n انبار و n كالا و جنس مختلف در هر انبار
 • انتقال اتوماتيك كل مشخصات كالاها و اجناس و مقدارهاي ريالي / تعدادي /
 • موجودي / كدينگ كالاها و اجناس و … از يك سال مالي به سال مالي بعد و محاسبه اتوماتيك موجوديها ي جنسي و ثبت هاي اتوماتيك در حسابداري مالي
 • تنظيم و ثبت حواله انبار هنگام خروج و يا فروش كالاها همراه با مشاهده كل عملكرد حساب و كاردكس كالا و تخصيص و يا عدم تخصيص
 • تنظيم و ثبت رسيد انبار هنگام ورود و يا خريد كالاها به انبار و ثبت اتوماتيك انجام خريد در حسابهاي انبار و شخص فروشنده
 • روئيت و اصلاح رسيد انبار و اصلاح اتوماتيك در همه عمليات سيستم
 • قابليت ثبت مرجوعيها و برگشت از فروش و برگشت از خريد اجناس و كالاها و ثبت اتوماتيك در حساب كالا در انبار و حسابداري مالي
 • قابليت تهيه گزارش كارت كالا ها (تعدادي ، ريالي ) و كل مشخصات يك كالا از ابتداي ورود به انبار تا مقطع زماني دلخواه
 • قابليت تهيه گزارش موجودي انبار ( تعدادي ،  ريالي  ) و مشاهده و چاپ كل كالاهاي موجود در انبار و مشخصات كامل آنها و فروش هر يك از كالاها
 • قابليت تهيه گزارش ليست موجودي غير صفر انبار
 • قابليت تهيه ليست انبارگرداني و تعيين مغايرات بين حساب كالا ( تعدادي  ، ريالي  ) در حسابداري مالي و اطلاعات كامپيوتر و انبار فيزيكي
 • قابليت به ترتيب كردن موجوديهاي انبار بر اساس كد و يا حروف الفبا
 • قابليت جستجوي سريع و يافتن نام انبارها و يا كالاهاي معرفي شده از طريق كد و يا قسمتي از نام كالا
 • امكان افتتاح حساب مشتري جديد هنگام صدور فاكتور فروش
 • امكان مشاهده گردش و ريز حساب و يا مانده حساب هر مشتري در هنگام صدور فاكتور فروش
 • امكان تعريف نرخهاي فروش به دلخواه كاربر ( نرخ ميانگين خريد ، نرخ ميانگين فروش ، نرخ ميانگين خريد بعلاوه درصدي اضافه ، نرخ آخرين خريد ، نرخ آخرين فروش به مشتري دلخواه  ،  نرخ آخرين فروش  ، نرخ هاي اختياري  )
 • مشاهده وضعيت موجودي هر انبار و هر جنس و كالا از لحاظ (تعدادي و يا ريالي)حتي در هنگام صدور فاكتور فروش
 • امكان هرگونه كسورات و يا اضافات به فاكتور فروش كالا
 • ثبت سند اتوماتيك فاكتور فروش در حسابداري مالي و همزمان در حساب مشتري و كسر كردن جنس فاكتور شده از انبار كالا
 • امكان تعريف چگونگي دريافت مبلغ فاكتور فروش  از مشتري ( بصورت نقد  ،  نسيه يا اعتباري يا دريافت چك )

 

 • امكان ثبت فاكتورهاي برگشتي و مرجوعي كالاها ( برگشت از فروش )
 • امكان ثبت و نشان دادن مانده حساب مشتري در پرينت و چاپ فاكتور فروش جهت اعلام مانده مشتري به ايشان
 • امكان جستجوي سريع فاكتور فروش
 • چاپ برگه تحويل كالا به مشتري
 • امكان چاپ مشخصات و كد مشتري و آدرس و در فاكتور فروش
 • امكان تنظيم و ثبت پيش فاكتور فروش
 • امكان تنظيم و ثبت فاكتور فروش اماني
 • امكان تنظيم و صدور فاكتور خريد كالا و يا خدمات به دلخواه كاربر ( نرخ ميانگين خريد ، نرخ ميانگين فروش ، نرخ ميانگين خريد بعلاوه درصدي اضافه ، نرخ آخرين خريد كالا ، نرخ آخرين فروش به هر مشتري دلخواه ، نرخ آخرين فروش ، نرخ هاي فروش اختياري )
 • امكان هر گونه كسورات و يا اضافات به فاكتور خريد كالا
 • ثبت سند اتوماتيك فاكتور خريد در حسابداري مالي و همزمان در حساب فروشنده و افزودن جنس فاكتور شده به انبار كالا
 • امكان تعريف چگونگي پرداخت مبلغ فاكتور خريد به فروشنده ( بصورت نقد ، نسيه يا اعتباري يا دريافت چك ) و ثبتهاي همزمان در حسابداري مالي و حساب فروشنده
 • امكان ثبت فاكتورهاي برگشتي و مرجوعي كالا ها ( برگشت از خريد )
 • امكان بازديد ريز حساب فروشنده و مانده بدهي ما به فروشنده كالا
 • امكان افتتاح حساب براي فروشنده اي كه براي اولين بار خريد نموده ايم ، حتي در زمان صدور فاكتور خريد و قابليتهاي بسيار زياد ديگر
 • امكان تعريف انبار و يا محصول جديد در داخل هر انبار در هنگام صدور فاكتور خريد

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا